Regulatory reporting: wat is het en waarom is het cruciaal? - Hyarchis
Illustration depicting regulatory reporting
blog

Regulatory reporting: wat is het en waarom is het cruciaal?

Gepubliceerd 2022-01-27
byHyarchis

Met regulatory reporting wordt bedoeld het analyseren, vastleggen en indienen van data om aan te tonen dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Omdat er op dit gebied steeds meer gevraagd wordt van bedrijven en financiële instellingen, is het zaak om de enorme hoeveelheid data die in omloop is uiterst secuur maar ook zeer efficiënt te controleren op ongebruikelijke patronen. Welke methodes en tools zijn er om dit proces eenvoudiger te maken?

Vraag naar regulatory reporting neemt toe

Regulatory reporting is natuurlijk niet helemaal nieuw. Het vastleggen van gegevens en daarvan verslag doen gebeurt overal en op allerlei manieren. In een goed functionerende organisatie bestaan er periodieke interne en externe audits en protocollen die ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd. Een nieuwe ontwikkeling is wel dat de vraag vanuit allerlei landelijke, Europese en wereldwijde instanties naar regulary reporting steeds groter wordt. Daarmee neemt de druk op organisaties om degelijke rapportages op te leveren toe. En dat resulteert in een zoektocht naar de meest efficiënte en betrouwbare manieren om compliant te zijn.

Onderzoek en rapportage

Onderzoekers en analisten op compliance en riskmanagement afdelingen van banken, hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, betalingsverwerkers en accountancy-kantoren worden niet alleen geacht onderzoek te doen naar ongebruikelijke activiteiten, er wordt ook van hen gevraagd rapportages bij te houden. Met regulatory reporting worden de resultaten van hun onderzoeken en analyses verwerkt en gedeeld met beslissers binnen hun bedrijf, met interne en externe auditors, plaatselijke autoriteiten en financiële toezichthouders.

Verwerking en opslag data cruciaal

Het is zaak de relevante data op correcte wijze te verwerken met een regulatory reporting tool. Hiervoor is het opslaan en archiveren van schone en kwalitatief hoogwaardige data cruciaal. Wie toegang heeft tot welke data is juridisch vastgelegd en moet zorgvuldig worden geclassificeerd. Het uitlezen en uitwerken van geanalyseerde documentbestanden kost erg veel tijd en mankracht. Data moet worden verzameld, correct worden geïnterpreteerd en getransformeerd in heldere statistieken, grafieken en tabellen.

Dit vereist een goede integratie en samenwerking tussen een DMS- en een rapportageoplossing. Goede regulatory reporting oplossingen voldoen aan al deze voorwaarden.

Data doorzoekbaar maken

Grote financiële instellingen hebben gedurende decennia miljoenen papieren en digitale documenten opgeslagen. Vaak zijn deze documenten slecht leesbaar, op verschillende locaties gearchiveerd en betreft het incorrecte, onvolledige, oude data en bestaat deze data uit elementen die volgens de huidige privacywetgeving niet voor iedere medewerker toegankelijk mogen zijn. Digitalisering is een eerste stap, maar er komt veel meer kijken bij efficiënt en accuraat DMS. Data moet goed doorzoekbaar zijn. Regulatory reporting is de moderne manier om dat te doen.

Rapportagetools ontdekken ongebruikelijke patronen

Met behulp van de nieuwste regulatory reporting technologieën kan veel tijd worden bespaard. Relevante data worden automatisch gescreend met behulp van data mining en data-analyse en verwerkt in overzichtelijke grafieken. Rapportagetools kunnen worden geconfigureerd naar de wensen van het bedrijf en haar compliance-afdeling.

Als de data correct is opgeslagen, in compliance met de laatste privacyregelgeving en goed doorzoekbaar is, kunnen door AI en ML aangestuurde Regtech-oplossingen de documentbronnen accuraat analyseren. Ongebruikelijke of opvallende, relevante patronen die aan de aandacht van een handmatig onderzoek ontsnappen, worden

dankzij kunstmatige intelligentie ontdekt en verwerkt in handige, intuïtieve rapportagetools. Rapporten kunnen worden geëxporteerd als Word Doc, PDF, XBRL of iXBRL en in elk ander formaat dat gebruikt wordt door autoriteiten en toezichthouders.

Compliance wordt makkelijker

Regulatory reporting tools maken het werk van compliance officers veel gemakkelijker en biedt een enorme uitkomst voor financiële dienstverleners die zich geen zorgen willen maken over non-compliance.

Wilt u meer weten over de Regtech oplossingen van Hyarchis? Klik op onderstaande button en u leest er alles over.

Geschreven door
An image illustrating Hyarchis icon
Hyarchis
One Step Ahead

Meer interessante posts

Search-it
2023-01-24blog
Greta Zaikauskaitė vrouwelijk leidinggevende in de fintechwereld

Voormalig Marketing Manager Greta Zaikauskaitė (29) treedt toe tot de Raad van Bestuur van Hyarchis en neemt de rol van Chief Operating...

Lees verder
DAPAS-Hyarchis
2023-01-09blog
Hyarchis slaat handen ineen met DAPAS

Hyarchis heeft de Groningse IT-dienstverlener DAPAS overgenomen. Dankzij deze overname introduceert Hyarchis de eerste allesomvattende...

Lees verder
Search-it (1)
2022-12-16blog
Mismatches voorkomen met Remediation

Remediation is net als onboarding en monitoring onderdeel van KYC Lifecycle Management....

Lees verder

Wil je meer weten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf één stap voor.

Demo aanvragen

Gelieve uw voornaam in te voeren
Gelieve uw achternaam in te voeren
Verkeerd email adres
Voer de bedrijfsnaam in
Waar ligt uw interesse?
Please select atleast one interest
Onboarding
Monitoring
Remediation
Data Management
Voer het bericht in
In order to send message you have to accept our terms and conditions

Door dit formulier in te vullen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals door Hyarchis is beschreven in het privacybeleid

Ik ben geen robot
Versturen